EMMAGATZEMATGE I ULTRACONGELACIÓ

    •    Magatzems frigorífics dotats de túnel d’ultracongelació situats a Avinyó (Barcelona), Caldes de Malavella (Girona) i Vilablareix (Girona)
    •    Emmagatzematge d'aliments paletitzats a qualsevol temperatura de conservació
    •    Cambres frigorífiques de diferents capacitats, en funció de les necessitats de cada client
    •    Control del fred amb informes periòdics que garanteixen el manteniment de la temperatura òptima
    •    Garantia de traçabilitat del producte
    •    Magatzems homologats per a exportació a altres continents

 CUSTÒDIA I CONSERVACIÓ

Emmagatzematge a qualsevol temperatura de tot tipus
d’alimentació paletitzada.PICKING

Maximitzem l'eficàcia en la preparació de la comanda mitjançant criteris LIFO, FIFO, FEFO, RUTES DE DISTRIBUCIÓ, etc.PACKING

Disposem de capacitat d'adaptar el tipus d'envàs i embalatge segons
les característiques dels productes o les demandes dels nostres clients.CROSS DOCKING

Possibilitat de càrrega/descàrrega de tot tipus de vehicles: des de furgonetes de distribució fins a contenidors de 40’, trasvassant amb rapidesa i agilitat les carregues de  forma que es garanteixi la cadena de fred.TÚNEL DE CONGELACIÓ

Servei d'ultracongelació ràpida d'aliments per tal de mantenir les propietats del producte fins al consum final.